SIA ABrevīzija
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība,
LZRA licence Nr.122

© 2014 SIA ABrevīzija
Atklātības ziņojums
par 2014. gadu

Elizabetes iela 45/47, 508. kab.
LV-1010 Rīga

Tālruņa nr.: 67 32 11 57
,
fakss: 67 33 15 13
e-pasts: maris@abrevizija.lv

Struktūrvienība
Cēsu iela 31, k. 2.
3. kāpņu telpa, 3. stāvs
LV-1012 Rīga

Tālruņa nr.: 67 19 90 36
,
Kontaktpersona: Ilze Zaļeniece


Valdes loceklis un atbildīgais zvērinātais revidents
Māris Bergmanis, sertifikāts Nr. 67

Sniedzam gada pārskatu revīzijas un citus ar revīziju saistītus
pakalpojumus, tāpat arī sadarbībā ar saviem partneriem piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus.